Thời gian làm việc: 8h00 - 22h00
Tin tức

Long An điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 04/10/

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An ông Phạm Tấn Hòa ký ban hành văn bản.

-----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

__________

Số: 9669/UBND-VHXH
V/v điều chỉnh biện pháp phòng , chống dịch covid - 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Long An, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở , ban , ngành tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện , thị xã , thành phố

- Báo Long An , đài phát thanh và truyền hình Long An 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay cơ bản đã được kiểm soát; thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 29/9/2021 và cuộc họp ngày 01/10/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 9669 /UBND-VHXH chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Điều chỉnh một số nội dung Công văn số 9229/UBND-VHXH ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh kể từ ngày 05/10/2021 như sau:

1.1. Điều chỉnh điểm b khoản 1.1 mục 1 như sau:

Dừng các hoạt động thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Riêng các môn thể thao ngoài trời không có tiếp xúc trực tiếp (như: quần vợt, cầu lông, đá cầu), các hoạt động thể dục (như đi bộ, đạp xe đạp, thể dục dưỡng sinh tại các công viên, nơi công cộng) và môn Golf thì được hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch như sau:

- Người tham gia là những người đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc-xin (đủ 14 ngày sau khi tiêm) và không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm.

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K.

- Không được tổ chức ăn, uống tại chỗ nơi công viên, công cộng.

- Đối với môn Golf: ngoài các quy định trên, chủ cơ sở còn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế và thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể.

1.2. Điều chỉnh điểm c khoản 1.1 mục 1 như sau:

Đối với hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh và nội tỉnh: Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn cụ thể theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

1.3. Điều chỉnh điểm đ khoản 1.1 mục 1 như sau:

Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

Cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát được hoạt động, nhưng chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Riêng đối với chợ truyền thống: Giao Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với cơ quan y tế rà soát, kiểm tra, đánh giá tiêu chí an toàn của từng chợ truyền thống thuộc thẩm quyền quản lý để cho hoạt động trở lại khi đảm bảo an toàn. Đồng thời có nội qui tạm thời về phân luồng, số lượng... phù hợp với điều kiện của từng địa phương.  

1.4. Điều chỉnh điểm e khoản 1.1 mục 1 như sau:

Công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu; vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp; dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông…); tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, tang lễ... được hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; trong đó lưu ý đảm bảo yêu cầu 5K của Bộ Y tế và khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.

Riêng nhà máy, cơ sở sản xuất: thực hiện theo Kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của UBND tỉnh.

1.5. Điều chỉnh điểm k khoản 1.1 mục 1 như sau:

Tiếp tục duy trì hoạt động các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các vị trí ra, vào giữa tỉnh Long An với các tỉnh, thành phố lân cận. Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp rà soát, bố trí lại các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch theo nguyên tắc trên, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, vào địa bàn tỉnh (kể cả các đường mòn lối mở).

Đối với việc giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi đối với những trường hợp người dân di chuyển từ các tỉnh, thành phố vào tỉnh Long An và ngược lại: thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021. Giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với người dân:

- Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn.

- Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Khai báo y tế - Khử khuẩn – Không tụ tập đông người).

- Khi tham gia lưu thông trong phạm vi nội tỉnh, phải xuất trình một trong các giấy tờ sau khi được cơ quan chức năng yêu cầu:

+ Giấy xác nhận đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc-xin phòng COVID-19 (ít nhất 14 ngày sau khi tiêm) được ký tên và đóng dấu của cơ sở tiêm chủng cấp.

Hoặc Giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 được in từ kết quả tiêm chủng tra cứu trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (https://tiemchungcovid19.gov.vn).

+ Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng kể từ ngày được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

+ Các ứng dụng công nghệ được cài đặt trên điện thoại thông minh, như: ứng dụng Bluezone, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử (hoặc ứng dụng PC-COVID).

+ Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu (nếu không xuất trình được các giấy tờ nêu trên).

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến tất cả người dân, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh nắm, biết và tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Văn bản này thay thế Văn bản số 9230/UBND-VHXH ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai việc sử dụng Thẻ COVID trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh. Các văn bản trước đây của UBND tỉnh liên quan đến việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có nội dung trái với văn bản này thì thực hiện theo văn bản này.

BÀI VIẾT THAM KHẢO TỬ CÁC TRANG BÁO UY TÍN , CHỈ CHỈNH SỮA HÌNH ẢNH KHÔNG THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO HAY BẤT KỲ ĐIỀU GÌ , CHỈ MONG MỌI NGƯỜI CÓ QUAN TÂM ĐẾN CHÚNG TÔI NẾU CÓ ĐỌC ĐƯỢC DÒNG NÀY THÌ MONG MỌI NGƯỜI CÙNG NHAU CHUNG TAY THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỀ RA ,  ĐỂ PHÒNG NGỪA LÂY LAN COVID-19 CHO BẢN THÂN , GIA ĐÌNH , BẠN BÈ VÀ MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI .

Thank you for your interest and follow TRACK.

 Edit By Admin Thegioiruoula.com (has been checked by a reputable source).

Tin tức khác
Sáng 11/10: Chỉ còn 835 ca COVID-19 nặng thở máy và can thiệp ECMO; 12 tỉnh đã 14 ngày chưa có F0

Sáng 11/10: Chỉ còn 835 ca COVID-19 nặng thở máy và can thiệp ECMO; 12 tỉnh đã 14 ngày chưa có F0

SKĐS - Đến nay Việt Nam có 839.662 ca mắc COVID-19, hơn 782.000 trong số này đã khỏi bệnh. Về các bệnh..
Công văn 3252/UBND-ĐT TP.HCM 2021 tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển và sản xuất

Công văn 3252/UBND-ĐT TP.HCM 2021 tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển và sản xuất

Công văn 3252/UBND-ĐT TP.HCM 2021 tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản..
Công điện 1265/CĐ-TTg 2021 tiếp tục kiểm soát người ra, vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai,

Công điện 1265/CĐ-TTg 2021 tiếp tục kiểm soát người ra, vào TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai,

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ yêu..
Sáng 26/9: Hơn 4.460 ca COVID-19 nặng đang điều trị; 16 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc Covid

Sáng 26/9: Hơn 4.460 ca COVID-19 nặng đang điều trị; 16 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc Covid

SKĐS - Đến nay Việt Nam có 746.678 ca mắc COVID-19, trong đó 516.449 bệnh nhân đã khỏi; Trong số các..
 22/9 SỐ CA MẮC COVID - 19 TẠI  TPHCM , BÌNH DƯƠNG  CÁC TỈNH PHÍA NAM ĐANG CÓ DẤU HIỆU SUY GIẢM

22/9 SỐ CA MẮC COVID - 19 TẠI TPHCM , BÌNH DƯƠNG CÁC TỈNH PHÍA NAM ĐANG CÓ DẤU HIỆU SUY GIẢM

Bản tin dịch COVID-19 ngày 22/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.692 ca mắc, trong đó riêng TP HCM đã 6.521 ca,..
Thêm 283 ca mắc Covid-19 tại 5 tỉnh, thành

Thêm 283 ca mắc Covid-19 tại 5 tỉnh, thành

Các ca mắc mới được ghi nhận tại Bắc Giang, TP.HCM, Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Hà Nội. Riêng Bắc..
TIÊU CHÍ
- Tuân thủ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của chính phủ và luật quảng cáo 16/2012/QH13 về kinh doanh bán hàng qua mạng. THEGIOIRUOULA.COM là trang thông tin chia sẽ kiến thức về rượu ngoại hoạt động phi lợi nhuận.Chúng tôi không kinh doanh trực tiếp bán trên internet.
Copyright © 2018 THE GIOI RUOU. Web design: Nina Co.,Ltd
Online: 3 Tổng truy cập: 187322
Hotline tư vấn miễn phí: 0911 777 703
Zalo